VASTGOEDNIEUWS

Vlaamse Regering verbiedt mazoutketels vanaf 2021

De nieuwe Vlaamse Regering voert vanaf 2021 een verbod in op stookolieketels voor nieuwbouw en voor wie ingrijpend energetisch renoveert. Heb je al een stookolieketel en wil je die vervangen door een nieuw exemplaar? Dan mag dit vanaf 2021 niet meer als er een gasaansluiting bij jou in de straat ligt. Een algemeen verbod op stookolieketels komt er volgens bouwsite Livios voorlopig niet.

80% minder broeikasgassen in 2050

De maatregel kadert in de vermindering van de Vlaamse C02-uitstoot met 80% die Vlaanderen tegen 2050 wil bereiken. De Europese Commissie ijvert tegen dezelfde deadline voor een volledig klimaatneutraal Europa. De Vlaamse regering zegt voluit de kaart van de energie-efficiëntie te trekken en tegen 2030 het aandeel van wind- en zonne-energie te verdubbelen. Dat zou de Vlaamse gezinnen bovendien een lagere energiefactuur opleveren. Het verbod op stookolieketels is niet nieuw: in 2018 kondigde toenmalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein al eens zo’n verbod aan, om het een paar dagen later weer in te slikken.
Tip: Mazoutketel inruilen voor een groen alternatief? Dit zijn de mogelijkheden.
“Beter inzetten op bestaande technologieën”
De Belgische federatie der brandstoffenhandelaars (Brafco) reageert ontevreden op het verbod. “Om CO2-uitstoot op korte termijn te verlagen, moeten we inzetten op bestaande technologieën”, klinkt het bij Brafco. “Het zou verstandiger zijn om nieuwe stookolieketels aan te moedigen als vervanging van oude modellen. Nieuwe stookolieketels verbruiken 30 tot 40% minder: goed voor een even sterke daling van de CO2-uitstoot én lagere verbruikskosten. Bovendien is een verbod nadelig voor verder onderzoek naar alternatieve, C02-neutrale brandstoffen die we zonder aanpassing in stookolieketels kunnen gebruiken.”

Tip: Wil je je oude mazoutketel vervangen? En vraag je je af welk alternatief het meest geschikt is? Vraag je gratis renovatiemagazine van Mijn Verstandige Verbouwing aan. 

Bron: HLN