Algemene voorwaarden

De aanbieder doet hierbij een aanbod tot aankoop van de online beschreven eigendom voor de prijs die door hem in het elektronisch formulier werd ingegeven.

Dit bod is geldig vanaf de verzending naar de vastgoedmakelaar en loopt tot middernacht van de door de aanbieder op het elektronisch formulier ingevulde datum, waarna definitief vervalt.

Het aanbod kan door de verkoper enkel geldig worden aanvaard binnen voormelde periode door aanvaarding van het bod - met alle in het elektronisch formulier vermelde voorwaarden - per kerende e-mail naar de vastgoedmakelaar, dewelke de aanvaarding binnen de 24 uur per e-mail doorstuurt naar de aanbieder.

Bij aanvaarding van het aanbod verbinden partijen er zich toe een verkoopovereenkomst of een wederzijdse aankoop- verkoopbelofte te ondertekenen binnen de 7 werkdagen waarin de geboden prijs met de vermelde voorwaarden zijn in opgenomen.

Bij aanvaarding van het aanbod verbindt de aanbieder er zich toe om in voormelde verkoopovereenkomst of wederzijdse aankoop- verkoopbelofte een voorschot te laten opnemen dat te betalen is aan de notaris van de verkoper binnen de 7 werkdagen na datum vermeld in de door beide partijen ondertekende overeenkomst of belofte. Het bedrag van het voorschot is door de partijen te bepalen en heeft een minimum van 5 % van de verkoopprijs.

Bij verzending van het aanbod naar de vastgoedmakelaar verklaart de aanbieder op ondubbelzinnige wijze voldoende geïnformeerd te zijn op feitelijk, administratief en juridisch vlak door de vastgoedmakelaar over de eigendom(men) waar bij op biedt en vrijwaart zodoende deze laatste van iedere verantwoordelijkheid aangaande zijn informatieplicht.

Partijen worden gewezen op de wetgeving ter bestrijding van de witwas d.d. 11 januari 1993, hetwelk in artikel 20 het volgende verplicht stelt: de prijs van de verkoop van een onroerend goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque.