VASTGOEDNIEUWS

Vertraging asbestattest: minister Demir onderneemt enkel actie op het vlak van certificatie deskundigen

Morgen is het zover: dan moet je bij de verkoop van een pand, gebouwd voor 2001, een asbestattest kunnen voorleggen. De voorbije weken ontstond een stormloop, met lange wachttijden tot gevolg. CIB Vlaanderen kaartte de problematiek aan in een open brief bij minister Demir. Ondertussen ontvingen we een antwoord. Daaruit blijkt dat de minister tussenkomt om het aantal asbestdeskundigen op te krikken. Van een uitstel is echter geen sprake. CIB wierp de piste op om tijdelijk een opschortende voorwaarde toe te laten. Daar gaat de minister niet op in. De juridische dienst van OVAM herbevestigt dat een opschortende voorwaarde niet is toegelaten. Dit ongeacht het feit dat het alarmsignaal op rood staat. Lees hier meer over de respons van de minister en stappen die OVAM onderneemt.

Morgen is het zover: dan moet je bij de verkoop van een pand, gebouwd voor 2001, een asbestattest kunnen voorleggen. De voorbije weken ontstond een stormloop, met lange wachttijden tot gevolg. CIB Vlaanderen kaartte de problematiek aan in een open brief bij minister Demir. Ondertussen ontvingen we een antwoord. Daaruit blijkt dat de minister tussenkomt om het aantal asbestdeskundigen op te krikken. Van een uitstel is echter geen sprake. CIB wierp de piste op om tijdelijk een opschortende voorwaarde toe te laten. Daar gaat de minister niet op in. De juridische dienst van OVAM herbevestigt dat een opschortende voorwaarde niet is toegelaten. Dit ongeacht het feit dat het alarmsignaal op rood staat. Lees hier meer over de respons van de minister en stappen die OVAM onderneemt.

Het kabinet van de minister focust zich op volgende punten.
Certificatie deskundigen
Een eerste daarvan is om het aantal beschikbare deskundigen zo snel mogelijk op te drijven. Vandaag zijn er 514 asbestdeskundigen geslaagd en 297 gecertifieerd.
OVAM zal bij de certificatie-instellingen een spreiding proberen bekomen van de aanvragen tot certificatie. Het doel: dat zo snel mogelijk alle geslaagde deskundigen gecertificeerd worden en aan de slag kunnen.
Beschikbaarheden op korte termijn
OVAM heeft de sector van de asbestdeskundigen bevraagd rond de beschikbaarheden op korte termijn. Via de website van OVAM kan je een lijst downloaden met een overzicht van deskundigen die nog ruimte hebben in hun planning om voor 15 december een plaatsbezoek uit te voeren.
Analyse van de minister
Het kabinet van de minister zegt verder het volgende:
‘Op basis van de evolutie (dagelijkse toename) in het aantal gecertificeerde asbestdeskundigen en het aantal dagelijks gestarte en afgeleverde asbestattesten zien we dat de genomen acties nu al vruchten afwerpen en is onze huidige inschatting dat we op koers zitten naar een werkbare flow in evenwicht met de behoeftige transacties. Door de late opstart van de aanvragen, ondanks veelvuldige communicatie-initiatieven, erkennen wij zeker dat we nu een tijdelijke invloed gaan ervaren op de geplande verkoopovereenkomsten. Met de huidige inzichten, mede aangegeven uit de sectorfederatie, is onze best mogelijke inschatting dat deze pieksituatie een momentopname is, in aanloop naar een gestabiliseerd marktevenwicht. Gelet op de in 2023 aankomende verplichtingen rond renovatie EPC-label E en F is uitstel ook niet wenselijk.
Uiteraard willen we steeds onze inzichten en initiatieven bijsturen op basis van nieuwe elementen. We zijn ook steeds bereid hiervoor in overleg te treden.‘

CIB heeft OVAM op geregelde tijdsstippen gewaarschuwd dat het geen sinecure zou dat er bij de start van de asbestverplichting voldoende deskundigen zouden voorhanden zijn. Kort samengevat is de boodschap van de minister dus: de vastgoedsector moet door de zure appel heen bijten. Het gebrek aan capaciteit is een ‘momentopname’. Nochtans had OVAM meer dan anderhalf jaar de tijd om te garanderen dat er een voldoende aantal deskundigen zou zijn. 

bron: CIB  22/11/2022

Gratis schatting