Alle vastgoednieuws op een rijtje

Huurwaarborg gaat van twee naar drie maanden

De Vlaamse regering trekt de huurwaarborg op van twee naar drie maanden. Veel kritiek op verhoging huurwaarborg De Vlaamse regering gaf vrijdag groen licht voor de hervorming van de huurwetgeving dat dankzij de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid is geworden. Het decreet regelt de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder en komt in de plaats van het complexe federale huurrecht.

LIESBETH HOMANS (N-VA)

Bron: De Tijd
Bij het afsluiten van de huurovereenkomst, wordt een plaatsbeschrijving uitgevoerd. Op het einde van het huurcontract kan dat indien één van de partijen daarom verzoekt.
Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van 9 jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder.
De huurder is aansprakelijk voor brand- én waterschade en wordt verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten.
De gebruikskosten, zoals de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de lift of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder en de huurder is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen aan de woning van schade, ontstaan door eigen fout.
De verhuurder wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woning. Als de kwaliteit niet voldoet, kan de huurovereenkomst nietig worden verklaard. Bovendien kan de huurder dan zijn huur terugeisen.
Kwaliteit
De huurwaarborg wordt pas opgetrokken wanneer die huurwaarborglening is uitgewerkt.
"Een actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt, een integratiepact, een systeem om de zwaksten te beschermen: Homans heeft ons heel mooie dingen beloofd. Alleen blijkt ook vandaag weer dat de minister niet verder geraakt dan beloftes", besluit Moerenhout.
"Op dit moment is een derde van de private huurders in armoede beland. Minister Homans beloofde dat ze deze groep zou beschermen, door een systeem uit te werken van geconventioneerd huren. Hierbij geeft de overheid bijvoorbeeld een premie aan de verhuurder die zijn huurprijs verlaagt ten voordele van de zwakste huurders. Van dit systeem is echter geen sprake in het huurdecreet dat Homans vrijdag voorstelde", zegt An Moerenhout, Vlaams Parlementslid voor Groen.
Gisteravond keurde de Vlaamse regering het huurdecreet goed, met als belangrijkste maatregel het optrekken van de huurwaarborg van 2 naar 3 maanden. Maar oppositiepartij Groen vindt dit onaanvaardbaar.
"Met dit huurdecreet laat minister Homans zowat 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een minister van Armoedebestrijding", klinkt het.
Groen vindt het huurdecreet dat is goedgekeurd door de Vlaamse regering onaanvaardbaar.
GROEN IS VERONTWAARDIGD
Er komt een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW-waarborgregeling. De huurwaarborg kan enkel betaald worden door deze te storten op een geblokkeerde rekening of door middel van een bankwaarborg. Een huurwaarborg betalen in cash is niet toegestaan.
CD&V verzette zich lang tegen het optrekken van die huurwaarborg. De Vlaamse regering bereikte uiteindelijk een compromis.
Waarborglening
De huurwaarborg wordt verhoogd van 2 naar 3 maanden huur en de huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij. Tijdens de huurovereenkomst kan de huurprijs enkel geïndexeerd worden, behalve wanneer er energiebesparende investeringen werden uitgevoerd. 'Op die manier worden verhuurders gestimuleerd om woningen energiezuiniger te maken.'
'Het decreet regelt de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder en komt in de plaats van het complexe federale huurrecht', zegt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) weten.
VLAAMS MINISTER VAN WONEN