VASTGOEDNIEUWS

Huurwaarborg gaat van twee naar drie maanden

De huurwaarborg wordt verhoogd van 2 naar 3 maanden huur en de huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij. Tijdens de huurovereenkomst kan de huurprijs enkel geïndexeerd worden, behalve wanneer er energiebesparende investeringen werden uitgevoerd.

De Vlaamse regering gaf vrijdag groen licht voor de hervorming van de huurwetgeving dat dankzij de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid is geworden. 'Het decreet regelt de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder en komt in de plaats van het complexe federale huurrecht', zegt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) weten.

De huurwaarborg wordt verhoogd van 2 naar 3 maanden huur en de huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij. Tijdens de huurovereenkomst kan de huurprijs enkel geïndexeerd worden, behalve wanneer er energiebesparende investeringen werden uitgevoerd. 'Op die manier worden verhuurders gestimuleerd om woningen energiezuiniger te maken.'


Waarborglening

CD&V verzette zich lang tegen het optrekken van die huurwaarborg. De Vlaamse regering bereikte uiteindelijk een compromis.

Er komt een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW-waarborgregeling. De huurwaarborg kan enkel betaald worden door deze te storten op een geblokkeerde rekening of door middel van een bankwaarborg. Een huurwaarborg betalen in cash is niet toegestaan. De huurwaarborg wordt pas opgetrokken wanneer die huurwaarborglening is uitgewerkt.

Kwaliteit

De verhuurder wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woning. Als de kwaliteit niet voldoet, kan de huurovereenkomst nietig worden verklaard. Bovendien kan de huurder dan zijn huur terugeisen.

De gebruikskosten, zoals de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de lift of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder en de huurder is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen aan de woning van schade, ontstaan door eigen fout.

De huurder is aansprakelijk voor brand- én waterschade en wordt verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten.

Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van 9 jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder.

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst, wordt een plaatsbeschrijving uitgevoerd. Op het einde van het huurcontract kan dat indien één van de partijen daarom verzoekt.


Bron: De tijd