VASTGOEDNIEUWS

Afschaffing woonbonus

Vanaf 1 januari 2020 zullen Vlamingen die een enige en eigen woning kopen niet langer een fiscaal voordeel krijgen op hun lening. De afschaffing van de zogenaamde woonbonus wordt gecompenseerd door een verlaging van de registratierechten van 7 naar 6 procent. Bron; de tijd

Enkele maatregelen van de Vlaamse regering zullen een directe impact hebben op de portefeuille van de Vlaming. We zetten ze op een rij.

1. Afschaffing woonbonus
Vanaf 1 januari 2020 zullen Vlamingen die een enige en eigen woning kopen niet langer een fiscaal voordeel krijgen op hun lening. De afschaffing van de zogenaamde woonbonus wordt gecompenseerd door een verlaging van de registratierechten van 7 naar 6 procent. Wie zijn pas verworven woning energiezuinig maakt, krijgt een extra korting: bij een ingrijpende energetische renovatie dalen de registratierechten naar 5 procent. Nu is dat nog 6 procent.
Duidelijk is dat de lagere registratierechten niet zullen volstaan om het wegvallen van de woonbonus te compenseren. Het voordeel van de woonbonus bedraagt over een looptijd van 20 jaar 31.040 euro (voor een koppel met drie kinderen). Wordt dat teruggerekend naar de waarde van vandaag dan kom je nog altijd op een bedrag van ongeveer 26.000 euro. Dan moet u al een woning van meer dan 2,6 miljoen euro kopen als u de afschaffing van de woonbonus wil compenseren met de lagere registratiebelasting.
Verwacht wordt dat het afschaffen van de woonbonus tot een stormloop op vastgoed zal leiden. Bij de aanpassing van de woonbonus in 2016, toen het fiscaal voordeel al kleiner werd, was er in de maanden voordien ook een rush op vastgoed. 'Maar na één à twee kwartalen was die stijging al uitgevlakt', aldus notaris Bart Van Opstal.
TIP
Moet u nu snel een woning kopen om nog van de woonbonus te kunnen genieten? ‘Als hypothecaire leningen gesloten vanaf 2020 geen recht meer geven op de woonbonus, dan betekent dit dat de kredietakte bij de notaris moet verleden zijn uiterlijk op 31 december 2019. De aankoopdatum van de woning (compromis of aankoopakte) is in deze niet van belang. Bij de uitvoering van de maatregel kan uiteraard altijd anders worden beslist, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk’, zegt fiscaal expert Jef Wellens (Wolters Kluwer). In regeringskringen valt te horen dat er naar de datum van het compromis zou worden gekeken.
Tussen het kopen van een woning en het verlijden van de krediet- en aankoopakte bij de notaris zitten altijd een paar maanden. ‘De maximale termijn is vier maanden. Doorgaans hebben we alle informatie binnen de twee à drie maanden’, zegt notaris Bart Van Opstal. Dat betekent dat wie nu een woning koopt, mogelijk nog voor eind december bij de notaris geraakt voor het ondertekenen van de kredietakte, en dus nog van de woonbonus zal kunnen genieten.

Maar bij de verlaging van de registratierechten op 1 juni vorig jaar werd er niet naar de (aankoop)akte gekeken, maar naar de compromis om uit te maken of u onder het oude of nieuwe systeem viel.